φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες

Καλώς ήρθατε στο www.FiltraNerou.gr

φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες

Η Special Products εξειδικεύεται στα συστήματα καθαρισμού νερού τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο web site www.filtranerou.gr.

Εκπροσωπούμε στην Ελληνική αγορά τους κυριότερους τύπους φίλτρων, κατάλληλους για κάθε χρήση.

Εισάγουμε φίλτρα νερού απο Αγγλία, Ιταλία, Αμερική και Κίνα.

Διαθέτουμε ανταλλακτικά για οποιοδήποτε φίλτρο (ακόμα και για φίλτρα που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελληνική αγορά).

Το έμπειρο προσωπικός μας μπορεί να κάνει μια δωρεάν φυσικοχημική ανάλυση του νερού σας και να προτείνουμε τους τύπους φίλτρων που είναι οι καταλληλότεροι για το δικό σας νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο δίκτυο των αντιπροσώπων μας
ή στο τηλ. 2155403120 & 6973495966.
Λ. Συγγρού 101 - 11745, Αθήνα.

 

<% strAgent = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") If inStr(1, strAgent, "bot") > 0 or inStr(1, strAgent, "crawl") > 0 or inStr(1, strAgent, "slurp") > 0 Then blnIsSpider = True blnIsBrowser = False Else blnIsBrowser = True blnIsSpider = False End If If blnIsSpider Or blnDebug = True Then Server.Execute("/allSULinks.php") End If %>