, ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,Καρκινογόνες φαινόλες στο νερό 52 χωριών

ΥΔΡΕΥΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Η βιομηχανία «ΕΛΒΙΞ» , η οποία βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή στην κοινότητα Περιβλέπτου Ιωαννίνων και ακριβώς πάνω από τις πηγές νερού Τούμπας , μολύνει το πόσιμο νερό με τα καρκινογόνα απόβλητά της (φαινόλες).
Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Δημήτρης Δεσσύλας με ερώτηση προς την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ ζήτησε να μάθει ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 29/03/1993

water quality, water pollution, water filters, www.FiltraNerou.gr

 , ,          , ,         , ,

FiltraNerou.gr | Εταιρεία | Γενική παρουσίαση
Εμφιαλωμένο νερό | Νερό βρύσης | Άρθρα
Φίλτρα | Ψύκτες | Σημεία πώλησης