, , , , , , , ,

Η εταιρεία μας

 , , , , , , , ,

 , , , , , , , , , , , , , , , ,
Η filtranerou.gr, αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα συστήματα καθαρισμού νερού.

Εκπροσωπούμε τις πιο σημαντικές εταιρείες και προωθούμε στις καλύτερες τιμές συστήματα καθαρισμού νερού για κάθε χρήση, επίσης διαθέτουμε ανταλλακτικά φίλτρα για οποιοδήποτε σύστημα καθαρισμού νερού.

Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι το νερό είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή έως και από σπίτι σε σπίτι.

Οι διαφοροποιήσεις είναι κυρίως στις επιμολύνσεις και τις επιβαρύνσεις του νερού από τον τρόπο διακίνησης και από το δίκτυο και τις σωληνώσεις που αυτό περνά μέχρι να έλθει στις βρύσες μας. Π.χ. σκουριά στις σωληνώσεις, πλαστικά ντεπόζιτα στην ταράτσα εκτεθειμένα στον ήλιο κτλ.
Με απλά λόγια το νερό περιέχει ωφέλημα αλλά και επιβλαβή στοιχεία για τον οργανισμό και η επιλογή του σωστού φίλτρου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει με την τιμή, το design κ.α. αλλά με φυσικοχημικές αναλύσεις.

Η εταιρεία μας έχει εξοπλιστεί με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα ελέγχου κατασκευής 2003 της εταιρείας HANA και διενεργεί δωρεάν συγκεκριμένες φυσικοχημικές αναλύσεις στους πελάτες της τόσο κατά την αγορά και εγκατάσταση του συστήματος καθαρισμού νερού όσο και κατά την ετήσια συντήρηση. Πιο συγκεκριμένα ελέγχουμε το νερό της βρύσης πριν την εγκατάσταση του συστήματος καθαρισμού νερού αλλά και από το νερό που βγαίνει από το φίλτρο.

Συνεργαζόμαστε επίσης με εξωτερικά εργαστήρια παρέχοντας στους πελάτες μας την δυνατότητα για πλήρης φυσικοχημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.
Ετσι αναλύουμε το νερό στην βρύση σας και σας προτείνουμε το σύστημα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

Με απλά λόγια το νερό περιέχει ωφέλημα αλλά και επιβλαβή στοιχεία για τον οργανισμό και η επιλογή του σωστού φίλτρου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει με την τιμή, το design κ.α. αλλά με φυσικοχημικές αναλύσεις.

Η εταιρεία μας έχει εξοπλιστεί με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα ελέγχου κατασκευής 2003 της εταιρείας HANA και διενεργεί δωρεάν συγκεκριμένες φυσικοχημικές αναλύσεις στους πελάτες της τόσο κατά την αγορά και εγκατάσταση του συστήματος καθαρισμού νερού όσο και κατά την ετήσια συντήρηση. Πιο συγκεκριμένα ελέγχουμε το νερό της βρύσης πριν την εγκατάσταση του συστήματος καθαρισμού νερού αλλά και από το νερό που βγαίνει από το φίλτρο.

Συνεργαζόμαστε επίσης με εξωτερικά εργαστήρια παρέχοντας στους πελάτες μας την δυνατότητα για πλήρης φυσικοχημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.
Ετσι αναλύουμε το νερό στην βρύση σας και σας προτείνουμε το σύστημα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

Με απλά λόγια το νερό περιέχει ωφέλημα αλλά και επιβλαβή στοιχεία για τον οργανισμό και η επιλογή του σωστού φίλτρου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει με την τιμή, το design κ.α. αλλά με φυσικοχημικές αναλύσεις.

Η εταιρεία μας έχει εξοπλιστεί με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα ελέγχου κατασκευής 2003 της εταιρείας HANA και διενεργεί δωρεάν συγκεκριμένες φυσικοχημικές αναλύσεις στους πελάτες της τόσο κατά την αγορά και εγκατάσταση του συστήματος καθαρισμού νερού όσο και κατά την ετήσια συντήρηση. Πιο συγκεκριμένα ελέγχουμε το νερό της βρύσης πριν την εγκατάσταση του συστήματος καθαρισμού νερού αλλά και από το νερό που βγαίνει από το φίλτρο.

Συνεργαζόμαστε επίσης με εξωτερικά εργαστήρια παρέχοντας στους πελάτες μας την δυνατότητα για πλήρης φυσικοχημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.
Ετσι αναλύουμε το νερό στην βρύση σας και σας προτείνουμε το σύστημα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Από επιστημονική υποστήριξη η εταιρεία μας έχει εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες. Και συνεργάζεται με τους πιο γνωστούς Έλληνες διατροφολόγους και σας δίνει υπεύθυνα λύσεις για την μέγιστη πρόληψη ωφέλιμων συστατικών από το νερό.

Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η επιλογή του φίλτρου καθαρισμού νερού δεν μπορεί να γίνει στην τύχη. Αφορά ένα απαραίτητο συστατικό του οργανισμού μας και έχει άμεση σχέση με την υγεία μας. Ο εσφαλμένος καθαρισμός του νερού μπορεί να προκαλέσει επίσης βλάβες στον οργανισμό ή έλλειψη ωφέλιμων συστατικών. Το θέμα του καθαρισμού νερού είναι ιδιαίτερα σοβαρό και χρειάζονται συγκεκριμένες γνώσεις για την σωστή και υπεύθυνη αντιμετώπιση του.

Η εταιρεία μας εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει δίκτυο συνεργατών σε διάφορα μέρη της Ελλάδος.

 

 , ,         , ,        , ,

FiltraNerou.gr | Εταιρεία | Γενική παρουσίαση
Εμφιαλωμένο νερό | Νερό βρύσης | Άρθρα
Φίλτρα | Ψύκτες | Σημεία πώλησης