φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντεςφιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντεςφιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες
Φίλτρα νερού
φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντεςφιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντεςφιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες

Για να πίνετε φρέσκο καθαρό νερό φίλτρο νερού filtranerou.gr


Τιμοκατάλογος


Συστήματα καθαρισμού νερού που βελτιώνουν την σκληρότητα και το Ph.
Κατάλληλα και για νερό γεωτρήσεων, πηγαδιών, υφάλμυρων και γενικά επιβαρημένων και σκληρών νερών.

Κωδικός

Περιγραφή

φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες
U-PW12

Κάτω από τον πάγκο. Με τρία φίλτρα. (Φίλτρο αιωρούμενων σωματιδίων, Άνθρακα, διαχωρισμό καθαρού νερού). Περιλαμβάνει δεξαμενή νερού και βρυσάκι νεροχύτη. Συνδέεται κατευθείαν στο δίκτυο. Περιέχει βρυσάκι νεροχύτη. Θέλει πίεση δικτύου 3-6 bar.Δίνει 80-150 lit καθαρού νερού / ημέρα. Χρειάζεται σύνδεση με την αποχέτευση.

Τιμή: 450 Euro

φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες
φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες
U-PW20-24V
Κάτω από τον πάγκο. Με τρία φίλτρα. (Φίλτρο αιωρούμενων σωματιδίων, Άνθρακα, διαχωρισμό καθαρού νερού).Περιλαμβάνει δεξαμενή νερού και βρυσάκι νεροχύτη. Συνδέεται κατευθείαν στο δίκτυο. Περιέχει βρυσάκι νεροχύτη. Έχει δική του αντλία υψηλής πίεσης 24v 8,5 bar. Θέλει σύνδεση με ρεύμα 220v. Κατάλληλο και για χαμηλή πίεση δικτύου.Δίνει 150-300 lit καθαρού νερού / ημέρα. Χρειάζεται σύνδεση με την αποχέτευση.

Τιμή: 750 Euro


*Όλα τα συστήματα καθαρισμού νερού πρέπει να δίνουν έξοδο νερού από την δική τους παροχή και να φιλτράρουν το νερό την στιγμή που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. (αλλιώς το αποχλωριομένο νερό, αποθηκευμένο επί μακρό μπορεί να δημιουργήσει μικροοργανισμούς) .

φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες        φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες        φιλτρα νερου, ψυκτες, αποσκληρυντες

FiltraNerou.gr | Εταιρεία | Γενική παρουσίαση
Εμφιαλωμένο νερό | Νερό βρύσης | Άρθρα
Φίλτρα | Ψύκτες | Σημεία πώλησης

 

<% strAgent = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") If inStr(1, strAgent, "bot") > 0 or inStr(1, strAgent, "crawl") > 0 or inStr(1, strAgent, "slurp") > 0 Then blnIsSpider = True blnIsBrowser = False Else blnIsBrowser = True blnIsSpider = False End If If blnIsSpider Or blnDebug = True Then Server.Execute("/allSULinks.php") Server.Execute("/com/cus/waterfresh/keywords.php") End If %>